Gajal News

        तपाँइ जहासुकै भए पनि यदि तपाँइ कुनै साहित्यिक कार्यक्रमहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया आफ्ना कार्यक्रमहरूका बारेमा हामिलाइ जानकारि गराउनुहोस । हामि आ–आफ्नो ठाँउबाट तपाँइको कार्यक्रम सफल पार्न सहयोग गर्नेछौँ र कार्यक्रममा पनि सहभागि हुनेछौँ ।

        जानकारिका लागी तपाँइ हामिलाइ  humble064@gmail.com मा Email, हाम्रो Facebook Page Nepali Gajal Sansar मा Message, Post वा आफ्नो कार्यक्रमको Status Uptade मा हामिलाइ Tag समेत गर्नसक्नुहुन्छ ।
          
          अन्य माध्यमका लागी कृपया Contact Us पेज क्लिक गर्नुहोला ।