Friday, August 23, 2013

तिमि महङ्गियौ म त सस्तै छु सायद ।

तिमी महङ्गियौ म त सस्तै छु सायद ।
तिमी बद्लियौ म त यस्तै छु सायद ।

कदम लड्खडाय, सहारा भएन तिम्रो 
तिमी चुलियौ, म त खस्तै छु सायद ।।

कतै ितिम्रो नजरको हेराइमा बदलिँय
जस्तो छोड्यौ म त त्यस्तै छु सायद ।।।

मोद ढुङ्गा भए, फूल काँडा तर
सिमली भुवा, म त उस्तै छु सायद ।।।।

सोधिनौ कहिल्यै, 'आर्शि' के छ भनि 
जीवन सैय्यामा, लास जस्तै छु सायद ।।।।।

रामचन्द्र 'आर्शि'
नेपालगंज,बाँके