Friday, August 23, 2013

शब्दको प्रहार ।

सक्नेहरू शब्दको प्रहार गर्छन ।
नसक्ने अपशब्दको वार गर्छन ।

मान्छे मान्छे त समान हुनुपर्ने
कोही  भेकीय प्रतिकार गर्छन ।।

जहाँ काटे पनि आफ्नै शरिर दुख्छ
आफैँ प्रति फरक बिचार गर्छन ।।।

तेरो मेरो भनि, क्षेत्र छुट्ट्याएर
नानाभाँती कुरा बेकार गर्छन ।।।।

'सुवास' सोच्छ, समाज समास होस
यहाँ बिग्रह किन सञ्चार गर्छन ।।।।।

बद्रि सुवास