Saturday, July 20, 2013

हिसाब बाँकि नै छ ।

जेाड घटाउ सिक्नुहोला, हिसाब बाँकि नै छ ।
साहस जुटाइ राख्नुहोला, टकराब बाँकि नै छ ।
विषम मेाडमा पनि बाटेा गुमाइन र मात्रै
उपहारमा पाइएको, तनाब बाँकि नै छ ।।
अनुहाँर लुकाउँदैमा छदमभेष कहाँ लुक्छ ?
होस गर्नुहोला, खेाल्न नकाब बाँकि नै छ ।।।
महफिदल सजाउनेहरू एक्लै छाडिगय पनि
कमी भए पिउनुहोला, शराब बाँकि नै छ ।।।।
हारजितको फैसला गर्ने मैाका नपाए पनि
बिगतको परिस्थितिसँग, लगाब बाँकि नै छ ।।।।।

निशा भण्डारि          
नारायण नगरपालिका, २ ,दैलेख